Jste zde

Velká městská hra u příležitosti připomenutí vzniku Československé republiky

2011: FOTOGRAFIE

2010:

U příležitosti výročí vzniku Československé republiky písečtí skauti uspořádali městskou hru pro širokou veřejnost. Hra se uskutečnila 28. října 2009. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhlo odpoledne před pietním aktem na Mírovém náměstí. Hra nabídla 15 zastavení na území města Písku, kde byly připraveny úkoly a soutěže skýtající zábavu i poučení pro malé i velké.

28. října je den, kdy si připomínáme vznik Československé republiky. V tento den vzpomínáme nejen na vyhlášení prvního státu Čechů a Slováků v moderních dějinách, ale i na bolest, v jaké se rodil. Na tragickou první světovou válku a její oběti mezi civilisty i vojáky, naše předky bojující a umírající, jak v uniformách Rakousko – Uherské armády, tak v cizineckých legiích, na frontě západní i východní. Tradiční příležitostí, jak uctít tento pro nás tak významný den, je vzpomínková akce u pomníku legionářů na Mírovém náměstí.

V roce 2009 Junák – svaz skautů a skautek ČR, zastoupený místními středisky Šipka, Oheň života, Stínadla a Gahál, ve spolupráci s Městem Písek a Prácheňským muzeem v Písku, oživil pietní shromáždění celodenní hrou po městě, která všem zájemcům nabídla možnost rozšířit své vědomosti o první republice a jejím vzniku s ohledem na konkrétní místa a události ve městě Písku. Hra byla určena široké veřejnosti, mladším, starším i dětem a spojila v sobě zábavu i poučení. Akce se uskutečnila v rámci oslav výročí 90 let od založení píseckého skautingu. Skauti si zároveň připomínají 20 let od znovuobnovení činnosti po roce 1989.

Start hry byl v píseckém Skautském domě. Na účastníky poté na trase městem čekalo 15 zastavení. Na každém stanovišti byla položena otázka či úkol, v různých obtížnostech pro děti i dospělé. Čím více navštívených stanovišť a správně zodpovězených otázek, tím více bodů. Kromě bodů byl započítán celkový čas. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na Mírovém náměstí před vlastním pietním aktem.

Stanoviště


(po kliknutí se zobrazí velká mapa s popisem)

 • 1. Pošta českých skautů; Bakaláře
 • 2. C.K. Vyšší reálné gymnázium; roh Komenského a Budějovické ul.
 • 3. Gymnázium; Střední odborné učiliště, Komenského ul.
 • 4. Dům „U Dvou tisíc“; Heydukova ul.
 • 5. Pamětní deska k vyhlášení ČSR; Velké náměstí, č.p. 1
 • 6. Velké náměstí; Komerční banka
 • 7. Velké náměstí; Radnice
 • 8. Prácheňské muzeum
 • 9. Heydukův památník; Tyršova ul.
 • 10. Brána kasáren; Pražská ul.
 • 11. Vojenský hřbitov; U Obalovny
 • 12. Habeš; roh Rokycanovy a Rašínovy ulice
 • 13. Pomník legionářů; Mírové náměstí
 • 14. Tabáková továrna; brána Městského areálu, Sedláčkova ul.
 • 15. Vlaková zastávka Písek – město; Sedláčkova ul.

Ke stažení

Výsledky

Kategorie do 10 let

 • 1. Neumannová Zuzana (42 bodů, čas 4:35)
 • 2. Chvalník Jan (38 bodů, čas 4:36)
 • 3. Katzbunda Štěpán (37 bodů, čas 4:37)

Kategorie 10-13 let

 • 1. Zobalová Kristýna (45 bodů, čas 4:13)
 • 2. Untermüller (40 bodů, čas 3:18)
 • 3. Bučková Kristýna (39 bodů, čas 3:01)

Kategorie 13-18 let

 • 1. Gottstein Otomar ml. (14 bodů, čas 4:37)
 • 2. Bočková Marie (10 bodů, čas 2:48)
 • 3. Bočková Klára (? bodů, čas 2:42)

Kategorie nad 18 let

 • 1. Šmídová Hana (15 bodů, čas 4:13)
 • 2. Pavlíčková Milena (15 bodů, čas 4:13)
 • 3. Šmíd Jan (15 bodů, čas 4:13)

Kompletní výsledky ke stažení.

Fotografie

Fotografie jsou shromážděné ve fotogalerii skautského střediska Stínadla.

Poděkování

 • Město Písek – Oddělení starosty
 • Město Písek – Odbor kultury a cestovního ruchu
 • Prácheňské muzeum v Písku - ředitel PhDr. Jiří Prášek
 • SOkA Písek – archivář Mgr. Jiří Pešta

Literatura

 • Z. Jíša a R. Krzák: Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Písek 1914 – 1920 (vydalo Prácheňské muzeum v Písku, 1999)
 • L. Ludvík a J. Prášek: Písecké ulice (vydalo Nakladatelství J&M Písek, 1998)
 • J. Prášek: Písecké 2. tisíciletí (vydalo Nakladatelství J&M Písek, 2000)
 • Z. Javůrek a J. Kotalík: Písek ve fotografii 1860 – 1918 (vydáno 2007)
 • B. Zemanová: 230 let píseckého gymnázia (a jeho nejznámější ředitelé, vyučující a studenti)