Jste zde

Společné akce píseckých skautů

Následující seznam obsahuje akce, na kterých se společně podílíme nebo které nějakým způsobem organizujeme. Některé jsou určené pro veřejnost, některé děláme sami pro sebe. Seznam není úplný a neobsahuje především jednorázové nebo nepravidelné akce jako jsou skautské závody, rádcovské kurzy, mezistřediskové sportovní turnaje apod. Sloupec "středisko" znamená, které středisko je hlavní organizátor akce a zastupuje všechny písecká střediska.

kdycostředisko
leden Tříkrálová sbírka Gáhál
22.02. Den sesterství (průvod) Šipka
duben/květen ZVaS / Svojsíkův závod střídavě (1)
květen dračí lodě Šipka + Gáhál
květen pomník před Masaryčkou Šipka
září Den evropského dědictví Gáhál
konec září setkání středisek střídavě (2)
říjen Postavme školu v Africe Stínadla
28.10. pietní akt na Mírovém náměstí Honza Franců
listopad humanitární sbírka pomoci Vráťa Němeček (3)
listopad výrobní činnosti + ples v DPČ Stínadla
prosinec vánoční zpívání u stromečku Šipka
prosinec Betlémské světlo Oheň života + Gáhál
31.12 Silvestrovský výstup na Mehelník Oheň života (4)

  • (1) organizace Závodu vlčat a světlušek (sudý rok) a Svojsíkova závodu (lichý rok) se střídá: Oheň života, Šipka, Milevsko, Stínadla, Gáhál (v roce 2015 organizuje Gáhál) + Protivín na seznamu uchazečů :-)
  • (2) organizace se střídá: Šipka, Oheň života, Stínadla, Gáhál, Blanice (Protivín), Milevsko (v roce 2015 sraz pořádají Stínadla)
  • (4) zapisování účastníků na 2 směny (8h-11h) a (11h-14h) po 4 kategoriích -> 8 lidí - každé středisko zajistí alespoň 2 dobrovolníky
  • (3) rozdělení stanovišť v Písku viz následující tabulka:
  Mírák Skautský dům Vagón Ostrov
pátek Stínadla Oheň života Gáhál Protivín
sobota Stínadla Šipka Šipka  
  • v roce 2020 nám připadne na starost organizace krajského kola ZVaS (garant Xšilt)
  • podle potřeby se budou společnými silami pořádát rádcovské kurzy pro Písek, Protivín, Milevsko (jaro)
  • máme zájem o mezistřediskové turnaje ve fotbale (podzim)